..:: Menu ::..
» Aktualności
» O Szkole

Patron


» Struktury Szkolne
» Dla Rodziców
» Poza Lekcjami
» Biblioteka
» Fotogaleria
» Kontakt / Dojazd

..:: Sonda ::..
..:: Historia szkoły ::..

1967r. - Utworzenie Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących
nr. 2 Łódzkiego Zjednoczenia Budownictwa przy ul. Nawrot 12
1968r. - Przeniesienie Szkoły do nowego budynku przy
ul. Siemiradzkiego 4/8 i powołanie Technikum Budowlanego dla Pracujących ŁZB (kierunek budownictwo ogólne)
1969r. - Otwarcie Szkoły Przysposabiającej do Zawodu (specjalności: malarz budowlany i cieśla)
1970/1971r. - Urządzenie pracowni przedmiotowych, przebudowa sal
i korytarzy, konstruowanie i zakup pomocy naukowych, wdrażanie nowej myśli pedagogicznej, poszukiwanie efektywnych form pracy dydaktycznej
1972r. - Pierwsza matura.
Udział ucznia Jana Kurdy w Tour de France.
1973r. - Ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Oświaty
i Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
z dyrektorami szkół budowlanych; konferencja na temat nowego systemu oświatowego.
Wakacyjna praca uczniów i nauczycieli przy odbudowie Zamku Królewskiego.
Oddanie do użytku drugiego budynku internatu.
Zwycięstwo w konkursie MBiPMB na najlepszą pracownię szkolną. (nagrodzono sale polonistyczną, stolarską, elektryczną, P.O., bhp
i rysunkową)
1974r. - Otrzymanie honorowego obywatelstwa miasta Fromborka.
Rozpoczęcie prac w harcerskiej operacji "Bieszczady 40";
Nagroda Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska.
Otwarcie Szkoły Mistrzów dla Pracujących (rozporządzenie MB i PMB)
Spotkanie wizytatorów z 6 województw w sprawie nauczania szerokoprofilowego.
I nagroda indywidualna w konkursie kuratoryjnym "Szukamy najlepszych" (zwyciężył Stanisław Jasiński)
1975r. - Utworzenie nowej specjalności w Technikum Budowlanym dla Pracujących po zsz "maszyny i urządzenia budowlane" i nadanie Szkole statusu Zespołu Szkół Budowlanych.
Zwycięstwo uczniowskiej reprezentacji szkoły w finale Turnieju "Złota Kielnia"
1976r. - Wystawa "Ruchoma Izba Pamięci".
Ogólnopolskie zebranie Rady Org.-Przedm. MB i PMB z dyrektorami szkół budowlanych.
Zwycięstwo uczniów reprezentujących szkołę w Centralnym Konkursie Recytatorskim (przy ZZw. Prac. Bud.)
1977r. - Nadanie szkolnej Drużynie Starszoharcerskiej
im. M. Zaruskiego tytuły drużyny Sztandarowej.
Wojewódzki sejmik polonistów.
1978r. - Jubileusz 10-lecia Szkoły.
Uroczyste nadanie szkole imienia Władysława St. Reymonta.
Ufundowanie sztandaru, tablicy pamiątkowej i popiersia patrona.
Wizyta nauczycieli z Finlandii.
1979r. - Przyznanie Szkole Honorowej Odznaki Miasta Łodzi.
Organizacja Wojewódzkich Eliminacji VIII Turnieju "Złotej Kielni".
Uzyskanie I miejsca w finale centralnym przez szkolną drużynę mechaników maszyn budowlanych i murarzy.
Wprowadzenie do ZSB nowych zawodów kształcenia profilowego:
- technolog robót montażu w budownictwie
- technolog robót wykończeniowych w budownictwie.
1980r. - Przyznanie Szkole Medalu Pamiątkowego KEN.
1982r. - Przyłączenie Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących
i ŒŚredniego Studium Zawodowego z ul. Przędzalnianej i utworzenie Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 im. Wł. St. Reymonta.
Wizyta nauczycieli z Instytutu Pedagogicznego w Budapeszcie.
1984r. - Otwarcie punktu konsultacyjnego Wszechnicy Budowlanej.
1985r. - I miejsce w Olimpiadzie Prawa Wynalazczego.
Uzyskanie dyplomu Woj. Klubu Techniki i Racjonalizacji.
Organizowanie eliminacji centralnych XIV Turnieju "Złota Kielnia".
1986r. - Wizyta nauczycieli niemieckich.
1987r. - Kolejna organizacja centralnych eliminacji Turnieju "Złota Kielnia".
Dyplom NOT za osiągnięcia w rozwoju ruchu racjonalizatorskiego.
1989r. - Utworzenie 5-letniego Technikum Budowlanego na podbudowie szkoły podstawowej oraz 3-letniego Technikum Budowlanego
na podbudowie ZSZ).
1990r. - Zajęcie I miejsca w konkursie języka polskiego dla uczniów ZSZ.
1991r. - Uzyskanie dyplomu i I miejsca w Wojewódzkiej Olimpiadzie Konkursu PO "Sprawni jak żołnierze".
1992r. - Udział szkolnej drużyny w zawodach Techniki Obronnej (dwubój) zorganizowanych przez LOK i KOiW i uzyskanie II miejsca.
1993r. - Dyplom WOM za wdrażanie przez Radę Pedagogiczną innowacji pedagogicznych.
Przyjęcie szkoły w poczet członków Łódzkiej Izby Budownictwa.
Przeprowadzenie kolejnych eliminacji okręgowych Turnieju "Złota Kielnia".
1994r. - Powołanie LO nr XLIX.
Nagroda i II miejsce za opracowanie przez Szkolny Zespół nauczycieli metodyki organizacji procesu kształcenia zawodowego w budownictwie Organizacja i przeprowadzenie Centralnych Eliminacji Turnieju "Złota Kielnia" i zdobycie I miejsca (malarz) i II (monter wewnętrznych instalacji sanitarnych) przez ucz. reprezent.
Uzyskanie pucharów, dyplomów i medali w zawodach strzeleckich.
Organizacja uroczystości dla wyróżnionych szkół.
Podjęcie działania w programie kształcenia PHARE (program Improve)
Nawiązanie współracy z Funduszem Rozwoju Szpn. Ed. przy Ministerstwie Edukacji.
1995r. - Przyjęcie Szkoły w poczet członków Izby Przemysłowo - Handlowej.
Uzyskanie I, II i III miejsca w konkursie marynistycznym "Polska leży nad Bałtykiem" oraz w biegach przełajowych drużyn uczn.
1996r. - Przejście szkoły pod zarząd gminny.
Uzyskanie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie "Najlepsze prace dyplomowe" oraz Puchary KOiW za usportowienie szkoły.
Wycieczka na w-wską wystawę malarstwa Caravaggio.
1997r. - Zwycięstwo zespołowe w wojewódzkim konkursie Wiedzy Obrony Cywilnej.
1998r. - Wyróżnienie w konkursie "Najlepsza ekspozycja na Łódzkich Targach Edukacyjnych".
Podjęcie decyzji o uroczystych obchodach jubileuszu szkoły.
2002r. - Utworzenie Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 14

..:: Submenu ::..


Powiadom znajomych
o tej stronie!!..:: Linki ::..
..:: Kontakt ::..


Admin


Autor - Błażej Witkowski